sakums.jpg

Mājas lapa bērnudārzam – www.lasite.lv

No iepriekš esošām atsevišķām mājas lapām izveidota no jauna viena un mūsdienīga mājas lapa priekš visām bērnudārza filiālēm: http://lasite.lv

Par izstrādi

Lai gan iepriekš bērnudārzam bija jau veselas divas mājas lapas, tomēr tās gan bija novecojušas tehniski, gan tās uzturēt bija visai sarežģīti, jo informācija ir jāatjauno divās vietās. Tādēļ tika pieņemts lēmums: abas majas lapas apvienot vienā, izdalot tās pa filiālēm. Savukārt, iepriekšējais otrās mājas lapas domēns tika pāradresēts uz jauno mājas lapu, līdz ar to klients arī “pēc inerces” apmeklējot vienu no vecās mājas lapas versijām nokļūst jaunajā.

Kā ierasts, veidots responsīvs dizains, kas pielāgojas ierīču ekrāna izmēriem. Kā arī mājas lapa veidota rotaļīgā stilā. Ar ko šis projekts bija interesants? Atšķirībā no iepriekšējām mājas lapām, izstrādē tika iesaistīta arī Kristīne Bļujus (https://rolandsblujus.lv/art/), kas sākotnēji katrai sadaļai domātos zīmējumus uzzīmēja uz papīra, pēc tam tos elektroniski apstrādāja. Tādējādi piešķirot mājas lapai jaunu un rotaļīgu skatījumu.

Par bērnudārzu

Pirmsskolas mērķi

Attīstīt katra bērna aktivitāti, veidojot iekšēju vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.Veidot “ES” apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanu, uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības.

Izmantojam arī Montessori pedagoģijas pamatprincipus:

  • Bērns kā personība. Uztvert bērnu kā personību
  • Telpa. Tiek dota telpa brīvai izvēlei, kas palīdz bērnam patstāvīgi domāt un darboties
  • Sekot mācīšanās iespējām. Dot bērnam iespēju sekot savām paša mācīšanās spējām, jo bērni nevēlas mācīties kaut ko, bet gan noteiktā laikā noteiktas prasmes (sensitīvās fāzes);
  • Grūtību pārvarēšana. Palīdzēt bērniem pārvarēt grūtības, nevis izvairīties no tām

Strādājot ar Montesori materiāliem, bērni iemācās patstāvību, attīsta koncentrēšanās spējas, izturību, roku veiklību, loģisko domāšanu, kā arī apgūst dažādas prasmes un praktiskas iemaņas.

Ieskats mājas lapā

Rolands BļujusMājas lapa bērnudārzam – www.lasite.lv
Dalīties ar šo rakstu